Hodnocení fotografií

Uděleny budou tyto věcné a finanční ceny:

Téma: BYSTŘICKO V DOBĚ COVIDOVÉ
1. místo – věcné ceny v hodnotě 6.000,- Kč
2. místo – věcné ceny v hodnotě 4.000,- Kč
3. místo – věcné ceny v hodnotě 2.000,- Kč
Čestné uznání – ceny v hodnotě 1.000,- Kč

Téma: VODA, VODĚNKA
1. místo – věcné ceny v hodnotě 6.000,- Kč
2. místo – věcné ceny v hodnotě 4.000,- Kč
3. místo – věcné ceny v hodnotě 2.000,- Kč
Čestné uznání – ceny v hodnotě 1.000,- Kč

Téma do 15 let: MŮJ KRAJ
1. místo – věcné ceny v hodnotě 3.000,- Kč
2. místo – věcné ceny v hodnotě 2.000,- Kč
3. místo – věcné ceny v hodnotě 1.000,- Kč
Čestné uznání – ceny v hodnotě 500,- Kč

Cena veřejnosti

Fotografie budou hodnoceny bodováním veřejnosti přímo na webových stránkách soutěže. Hodnocení fotografií na webu fotosoutěže mohou provést uživatelé pomocí udělení počtu hvězdiček každé fotografii, přičemž právo hlasování je omezeno administrátorem webu – z jedné IP adresy lze bodovat pro každou fotografii jen jedenkrát. Fotografie s nejvyšším počtem bodů se stává vítěznou a její autor získá Cenu veřejnosti.

Cena starosty města

Speciální cenu soutěže obdrží nejlepší fotografie regionu Bystřicko, kterou vybere starosta Města Bystřice nad Pernštejnem Ing. Karel Pačiska. Autor této vítězné fotografie obdrží Cenu starosty města.

Mimořádná cena odborné poroty

Může být udělena Cena odborné poroty napříč tematickými okruhy.

Způsob hodnocení

Fotografie budou hodnoceny prostřednictvím odborné, nezávislé poroty, a to dvoukolově. Každý člen poroty posoudí jednotlivé snímky prostřednictvím bodovacího systému. Hodnotí se technické provedení, základní myšlenka, kompozice a výsledná atmosféra snímku. Vítěznými fotografiemi budou ty, které získají nejvyšší bodové ohodnocení součtem bodů, udělených jednotlivými členy poroty.

Složení poroty

Porotu tvoří odborníci z řad profesionálních fotografů a pedagogů uměleckých škol se zaměřením na tvůrčí a uměleckou fotografii, vítězové minulých ročníků a osobnosti z regionu Bystřicko.

prof. Mgr. Jindřich Štreit

prof. Mgr. Jindřich Štreit

Předsedou poroty je významný český fotograf, profesor Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, kurátor a organizátor kulturního života. Realizoval přes 900 samostatných autorských výstav, vystavoval v řadě zemí Evropy i v zámoří, je autorem 28 publikací, členem Umělecké besedy a Pražského domu fotografie. Jeho tvorba se zaměřuje dokumentární fotografické projekty, jež mapují běžný život ve městech i na vesnicích. Za své fotografie získal řadu domácích i mezinárodních ocenění. V roce 2006 mu byla prezidentem republiky udělena Medaile Za zásluhy I. třídy.

prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.

prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.

Profesor Ústavu matematiky, vedoucí Odboru počítačové grafiky a geometrie Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, člen vědecké rady a akademického senátu FSI VUT. Je autorem mnoha studií, publikací a vědeckovýzkumných projektů v oblasti analýzy a zpracování obrazů a počítačové grafiky. Dlouhodobě se věnuje fotografii, za své snímky, zejména pak za snímky zatmění Slunce z roku 2006 získal ocenění „Astrofotograf roku“.

MgA. Marek Malůšek

MgA. Marek Malůšek

Fotograf a grafik, absolvent Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, odborný pedagog oboru Užitá fotografie a média na Střední škole uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí. Je iniciátorem, pořadatelem a spoluorganizátorem řady fotografických výstav, soutěží, fotografických dílen a projektů. Ve své volné tvorbě se věnuje dokumentární, portrétní fotografii a konceptuálním projektům. Své fotografie prezentuje na samostatných i společných výstavách.

Záštitu fotofestivalu ZRCADLENÍ 2021 udělili

Ministr kultury ČR
PhDr. Lubomír Zaorálek

Radní Kraje Vysočina
Mgr. Roman Fabeš

Starosta Města Bystřice n. P.
Ing. Karel Pačiska

Předseda mikroregionu Bystřicko
Libor Pokorný

Realizaci projektu podpořili

ČEZ Město Bystřice nad Pernštejnem Kraj Vysočina Miniserstvo kultury Mikroregion Bystřicko
Hotel Ala Digitální foto magazín Logo Zoner Press Vinotéka ISSORI

Mediální partneři

FotoMosty Vysočina, regionální týdeník Tvorba webových stránek a optimalizace pro vyhledávače 4People Bystřicko