Požadavky na fotografie

formát: JPG
velikost: minimálně 2 MB – maximálně 5 MB
rozměry: minimálně 2800 x 1700 pixelů

Fotografie, které nesplní požadavky stanovené na formát, velikosti a rozměry nebude možno do soutěže přijmout.

Při případné úpravě fotografií volte před uložením nejvyšší možnou kvalitu (minimální míru komprese fotografie).

Ze soutěže budou vyřazeny fotografie s nevhodným obsahem, pohoršující, neetické či jinak porušující podmínky soutěže. Vyřazeny budou také fotografie neshodující se s vyhlášenými tématy.

Pravidla fotografické soutěže Zrcadlení 2023

Zasláním snímků do této soutěže projevuje soutěžící souhlas a vůli řídit se následujícími podmínkami soutěže: Soutěžící je povinen vkládanou fotografii pojmenovat při nahrávání z PC stejným textem (uměleckým názvem), pod jakým ji bude vystavovat na webové soutěžní galerii (není přípustné číselné automatické označení, generované fotoaparátem).

Soutěžní témata pro ročník 2023:

 1. Soutěžící je povinen vkládanou fotografii pojmenovat při nahrávání z PC stejným textem, pod jakým ji bude vystavovat na webové soutěžní galerii (není přípustné číselné automatické označení, generované fotoaparátem).
 2. Soutěžní témata pro ročník 2023:
  1. a) BYSTŘICKO ZNÁMÉ – NEZNÁMÉ
   regionální téma Bystřicka
  2. b) ENERGIE LIDSKÉ PRÁCE
   celostátní téma
  3. c) MOJE PRÁZDNINY
   téma pro fotografy do 15 let
 3. Není povoleno fotografie označovat jakýmkoli textem či datumovkou.
 4. Není povoleno přihlásit opakovaně fotografii několikrát – pod různým názvem nebo v různých ročnících soutěže.
 5. Všechny soutěžní fotografie nahrané elektronicky prostřednictvím webových stránek budou publikovány pod uměleckým názvem snímku v soutěžní galerii na stránkách www.fotosoutez-bystricko.cz. Galerie nabídne návštěvníkům stránek soutěže možnost hlasovat a pomocí udělení počtu hvězdiček zvolit nejzajímavější fotografii, která získá Cenu veřejnosti.
 6. Soutěžící poskytuje organizátorovi KUMŠT z. s. nevýhradní licenci Creative Commons BY k užití fotografií za účelem propagace Mikroregionu Bystřicko, Města Bystřice n. P., organizátora soutěže a soutěže samotné. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v rámci soutěže bez nároků na honorář, a to v tiskovinách vydávaných organizátorem soutěže, i např. v rámci jiných reklamních a propagačních materiálů. Licence k užití fotografií se organizátorovi poskytuje bez časového a teritoriálního omezení, s právem udělit podlicenci dle autorského zákona.
 7. Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pouze pro účely organizace soutěže Zrcadlení, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s GDPR.
 8. Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených soutěžních fotografií nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Soutěžící prohlašuje, že si není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k fotografiím zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění.
 9. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže. Pro organizátory je účast v soutěži uzavřená. Na výhru v soutěži není právní nárok. Organizátor dále může rozhodnout o případném nezveřejnění přihlášených fotografií nebo o jejich vyřazení ze soutěže, případně učinit v rámci soutěže jiná vhodná organizační opatření (především jedná-li se o fotografie pohoršující nebo neetické, nebo pokud mu to ukládá právní předpis).

Záštitu fotofestivalu ZRCADLENÍ 2021 udělili

Ministr kultury ČR

Záštita Kraje Vysočina

Starosta Města Bystřice n. P.
Mgr. Martin Horák

Předseda mikroregionu Bystřicko
Libor Pokorný

Realizaci projektu podpořili

ČEZ Město Bystřice nad Pernštejnem Kraj Vysočina Miniserstvo kultury Mikroregion Bystřicko
Hotel Ala Digitální foto magazín Logo Zoner Press Vinotéka ISSORI

Mediální partneři

FotoMosty Vysočina, regionální týdeník Tvorba webových stránek a optimalizace pro vyhledávače 4People Bystřicko